درج تبلیغات در سایت صدای آذربایجان

توضیحات قیمت برای 1 ماه
تبلیغات پاپ آپ
40.000 تومان

بنر 90*728 زیر هدر

25.000 تومان

بنر 60*468 زیر هدر

15.000 تومان
بنر 600*160 در ستون چپ سایت 25.000 تومان
بنر 240*120 در ستون راست سایت 15.000 تومان


درج آهنگ در سایت صدای آذربایجان


توضیحات قیمت
تک آهنگ 10.000 تومان
آلبوم 25.000 تومان
آهنگ Coming Soon روزانه 2.000 تومان


AzarbayjanVolume@gmail.com ارسال تبلیغات و آهنگ به ایمیل 


برای سفارش تبلیغات و یا درج آهنگ مبلغ ذکر شده رو به حساب بانکی و یا از طریق کارت واریز نمایید

:شماره حساب و کارت

شماره حساب بانک ملت 5405673820 به نام حسین بولنجک

شماره کارت بانک ملت 6104337897300503 به نام حسین بولنجک


طریقه قرار دادن تبلیغات در سایت: بعد از انتخاب مکان مورد نظر تبلیغاتی مبلغ تعیین شده را به حساب بانکی یا کارت به کارت واریز نمایید سپس شماره پیگیری واریزی را به همراه بنر تبلیغات و آدرس صفحه مورد نظر تبلیغاتی را ایمیل نمایید.

طریقه قرار دادن آهنگ در سایت: مبلغ تعیین شده را به حساب بانکی یا کارت به کارت واریز نمایید سپس شماره پیگیری واریزی را به همراه آهنگ و عکستان ایمیل نمایید.بازگشت به صفحه اصلی