دانلود آهنگ Jingle Bells برای کریسمس

ads

دانلود آهنگ Jingle Bells برای کریسمس

دانلود آهنگ Jingle Bells برای کریسمس با کیفیت های ۱۲۸ ، ۳۲۰ و رایگان
Download New Music for Christmas Called Jingle Bells
آهنگ جینگل بلز برای جشن کریسمس
Jingle Bells Christmas

Dashing through the snow

به تندی از وسط برفا رد میشیم

On a one horse open sleigh

سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز

O’er the fields we go

از جاهایی که رد میشیم

Laughing all the way

همه جا صدا خندس

آهنگ و ترجمه Jingle Bells

Bells on bob tail ring

زنگوله هاي بسته به دم ها، صدا ميكنن

making spirits bright

آدم رو سرحال ميارن

What fun it is to laugh and sing

خنديدن و سرود خوندن چه كيفي داره

A sleighing song tonight

امشب يك سرود سورتمه اي

jingle bells, jingle bells

صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ

Jingle all the way

صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)

Oh, what fun it is to ride

اوه، چه جالب است روندن

In a one horse open sleigh

سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز

Jingle bells, jingle bells

صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ

Jingle all the way

صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)

Oh, what fun it is to ride

اوه، چه جالب است سواری

In a one horse open sleigh

سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز

آهنگ و ترجمه Jingle Bells
jingle bells, jingle bells

صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ

Jingle all the way

صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)

Oh, what fun it is to ride

اوه، چه جالب است روندن

In a one horse open sleigh

سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز

Jingle bells, jingle bells

صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ

Jingle all the way

صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)

Oh, what fun it is to ride

اوه، چه جالب است سواری

In a one horse open sleigh

سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز

A day or two ago

يک یا دو روز قبل

I thought I’d take a ride

تو فكر سواري خوردن بودم

And soon Miss Fanny Bright

بعد يهو خانم ِ فاني برايت

Was seated by my side

كنارم نشسته بود

The horse was lean and lank

اسبه لاغر و وارفته بود

Misfortune seemed his lot

انگاري خيلي بد آورده بود

We got into a drifted bank

با سر رفتيم تو يك تپه برفي

And then we got upset

و حالمون گرفته شد

آهنگ و ترجمه Jingle Bells
Oh, jingle bells, jingle bells

صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ

Jingle all the way

صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)

Oh, what fun it is to ride

اوه، چه جالب است سواری

In a one horse open sleigh

سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز

Jingle bells, jingle bells

صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ

Jingle all the way

صدای جرنگ د ر کل راه(همه جا)

Oh, what fun it is to ride

اوه، چه جالب است سواری

In a one horse open sleigh

سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز

Jingle bells, jingle bells

صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ

Jingle all the way

صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)

Oh, what fun it is to ride

اوه، چه جالب است سواری

In a one horse open sleigh

سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز

Oh, jingle bells, jingle bells

صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ

Jingle all the way

صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)

Oh, what fun it is to ride

اوه، چه جالب است سواری

In a one horse open sleigh

سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *