آهنگ پاپ
آهنگ پاپ

پاپ

موسیقی پاپ یک سبک از موسیقی عامه‌پسند است.
معمولاً در مقابل موسیقی کلاسیک و فولک قرار می‌گیرد و از آن‌ها متمایز است.

post area